Výsledky prijímacieho konania 2023/2024 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v 2. kole pre odbor 7237 M informačné systémy a služby:

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodnutie zaslané cez Edupage má len informatívny charakter.

Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

V prípade otázok sme vám k dispozícii na t. č. 02/49203510 – Soňa Demovičová, tajomníčka školy.

Vedenie školy