Čisté Vianoce

Aktuality on 4 Dec , 2015

Stalo sa už tradíciou, že naši študenti sa pravidelne každý rok zúčastňujú na zaujímavom projekte „Čisté Vianoce“. 2. decembra 2015 v podvečer sme sa vybrali my študenti z 3.A a 2.B do DK Zrkadlový háj v Petržalke, kde vystúpili klienti resocializačného strediska Sanatória AT.
Viacerí vyjadrili vďaku primárovi MUDr. Ivanovi Novotnému a ďalším psychoterapeutom za pomoc pri ťažkom období abstinencie.

Príjemným oživením bol pestrý kultúrny program.
S vlastnými pesničkami sa predstavili amatérski hudobníci zo skupiny Ohnikári. Potleskom sme odmenili aj tanečné vystúpenia a dramatické scénky. Celé podujatie malo neopakovateľnú emotívnu atmosféru a je prirodzenou formou prevencie.

Prajeme Vám všetkým pokojné biele a „Čisté Vianoce“!

Viktória Pocsaiová, Dominika Chladová, Filip Rybárik, Michal Pajunk a Kristína Krišková.