Dôležitý oznam

Aktuality on 25 Mar , 2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom. Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

 To najdôležitejšie vyberáme:

  • Prerušenie vyučovania – do odvolania
  • Externá časť a písomná forma internej časti – zrušené
  •  Interná maturita – termín – do 30. júna, podľa vývoja situácie
  • Prihlášky na SŠ – do 15. mája, bez potvrdenia lekára
  •  Talentové skúšky a riadne prijímacie skúšky – v termíne do 30. júna, podľa vývoja situácie

Zároveň je dôležité zdôrazniť, že toto  obdobie prerušenia vyučovania nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.
1. Dovoľujem si Vás informovať a požiadať, aby ste ako zákonní zástupcovia žiaka, zabezpečili vzdelávanie Vášho dieťaťa (aj plnoletého), odkontrolovali plnenie jeho úloh.
2. Vzdelávanie sa kontroluje spätnou väzbou = komunikáciou s vyučujúcim (zaslaním vypracovanej úlohy, vypracovaním online testu a podobne) podľa ich  pokynov.

Dávame vám do pozornosti webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.
Nájdete tu tiež informácie o všetkých dôležitých termínoch.

O ďalšom vývoji situácie a konkrétnych termínoch Vás budeme bezodkladne informovať.

v Bratislave, 25.3.2020

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy