Imatrikulácie prvákov očami druhákov

Aktuality on 27 Oct , 2016

Nasledujúci článok je ukážkou práce študentov II. ročníka odboru Masmediálne štúdiá. V rámci predmetu Mediálna tvorba v printových médiách zvládli základy novinárskeho remesla – prácu s faktami v spravodajstve. Autorkou textu je Karolína Fritzová z II. A, fotografie vznikli v priebehu nakrúcania televízneho záznamu celého podujatia.

 

Našich prvákov sme prijali do stavu študentského

Žiaci III. B v úlohách a kostýmoch mytologických gréckych božstiev si v deň imatrikulácií pripravili pre nováčikov množstvo rôznych úloh. Vybraní študenti prvých ročníkov museli plniť príkazy svojich starších kolegov.

carodejnice

Dlhoočakávané imatrikulácie na našej škole dostali tento rok na starosť tretiaci. Chopili sa ich béčkari a ukázali, ako vedia potrápiť prvákov.

S nápadmi, námetmi a uskutočňovaním im pomáhala učiteľka biológie a anglického jazyka, Zoja Gajdošová. Spoločne po vyučovaní vytvárali program, kostýmy a kulisy už týždne vopred. Telocvična sa 27. októbra už od skorých ranných hodín premieňala na Olymp – príbytok bohov. Prechod k nemu vytvorili šikovní scénografi zo starých kartónových škatúľ. Nechýbali horiace sviečky, masky, či biele tuniky. Na bájny Olymp sa mohla dostať iba trieda s najväčším počtom draho získaných bodov.

Samozrejme, nechýbalo ani podsvetie – kráľovstvo boha Háda a jeho pomocníčok. Tí pokreslili tvár každého nešťastníka, ktorý nesplnil úlohu.

Prvákom nebolo všetko jedno. Pri speve sa niektorým triasli ruky a vyhrabávanie kľúčov z hliny dalo študentke s dlhými nechtami zabrať.

spevacke-duo

Diváci sa najviac nasmiali pri pokuse o twerk – tanci na diskotékovú hudbu. Dievčence sa vlnili v rytme a snažili sa vybojovať postup pre svoju triedu.

tanecnice

Najviac bodov nakoniec získala béčka. Kolektívna radosť z víťazstva sa prejavila jasotom a hromadným objímaním sa. Nás – súčasných druhákov – tak o rok čaká skutočná výzva. Prekonať fantáziu a dramaturgický talent tvorcov tohtoročných imatrikulácií nebude jednoduché.

Karolína Fritzová, II. A

 

Jednou z “najťažších” disciplín bezpochyby bolo vyjedanie hnedého obsahu zo skutočných plienok…

chutne-z-plienok

Vydareným podujatím sprevádzala divákov aj súťažiacich dvojica moderátorov, Michaela Maselková a Benedikt Slamka.

moderatori