Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný

Aktuality on 18 Sep , 2020

Milí žiaci a rodičia,

Na stránke ministerstva školstva je zverejnený aktualizovaný manuál: Organizácia a podmienky výchovy v SŠ pre šk. r. 2020/21 platný od 16. 9. 2020.

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

Pripomíname, že zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Výhlásenie zák.zástupcu-plnoletého žiaka 16.9.

S pozdravom

Jana Mašlejová, riaditeľka školy