Maturitná skúška – Zoznam skupiny príbuzných predmetov

Aktuality on 7 May , 2020

Na základe bodu 4.3  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 23. apríla 2020 riaditeľka  Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých maturitných predmetov.

pre odbor 7237 M informačné systémy a služby – ISS predmety MS 2020

pre odbor 7218 M masmediálne štúdiá – MMŠ predmety MS 2020

pre odbor 7237 M marketingová komunikácia  – MKK predmety MS 2020