MediaMASTER 2016

Aktuality on 15 Jun , 2016

15.6.2016 sa na našej škole opäť súťažilo. Prvý ročník súťaže MediaMASTER viedla koordinátorka Žiackej školskej rady, Mgr. Zoja Gajdošová. Úlohou dvoch zástupcov z každej triedy bolo správne odpovedať na otázky orientované na print, rádiá a slovenské televízie. V druhom kole museli porotu pobaviť vtipným príbehom, v ktorom použili vopred určené slová. Avšak na napísanie príbehu mali zástupcovia iba 10 minút. Po sčítaní všetkých bodov, porota (Mgr. Zoja Gajdošová, Monika Čomorová, Michaela Maselková, Barbora Simovová, Ľubica Poláková a Andrea Gajdová) vyhlásila víťazov, ktorí sa už teraz môžu tešiť novému titulu MediaMASTER.
1. miesto získala 3.A (Miriam Dinková, Peter Habšuda)
2. miesto si odniesli chlapci z 3.B (Oliver Lányi a Matej Kraus)
3. miesto získala trieda 2.B (Annamária Tomkovičová, Marek Dubovský)

Organizátori súťaže ďakujú súťažiacim za účasť a gratulujú novým MediaMASTER-om.

MM1 MM2 MM3 MM4 MM5