MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC

Aktuality on 8 Nov , 2019

Dňa 28. októbra 2019 sa na našej škole konalo už po piaty krát podujatie k Medzinárodnému dňu knižníc. Tohtoročnou témou podujatia bolo: „145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Študenti pod vedením Mgr. Michaely Záňovej pripravili literárne pásmo o tvorbe a živote J.G.Tajovského, snažili sa rôznymi formami priblížiť a sprístupniť literatúru obdobia realizmu. Hovorené slovo striedali ukážky z internetu, počuli sme aj ľudové piesne v podaní Izabely Kaizerovej, vtipným a veselým príspevkom bola aj dramatizácia hry Ženský zákon“. Študentky z 1.A,C a 2.B zvládli svoj herecký výkon na vysokej úrovni, postarali sa aj o výzdobu, kulisy a oblečenie.  Na záver sme hľadali v tvorbe a dielach J.G.Tajovského  tematické paralely s príbehmi ľudí v dnešnej dobe. Žiaci boli aktívni, zaujali ku všetkým témam rôzne stanoviská, mali prehľad v oblastiach blízkym ich veku. Spoločne zodpovedali otázky kvízu, ktorý bol zameraný na oblasť knižníc, víťazi boli odmenení sladkým pokušením. Podujatie bolo zaujímavé, plné nových informácií a podnetov. Snáď sme aj takouto formou povzbudili žiakov k čítaniu a ukázali im, že aj literatúra dokáže byť záživná.

IMG_2342 (2) IMG_2349 (2)

IMG_2353 (2) IMG_2391 (2)

IMG_2399 (2) IMG_2402 (2)

IMG_2420 (2)  IMG_2432 (2)