Nebuď na vážkach!

Aktuality on 15 Oct , 2019

Začiatkom októbra sa opäť konal v poradí už 6. slovenský knihovnícky barcamp. Jeho cieľom je prepojiť aktívnych knihovníkov s ostatnými komunitami, zaoberajúcimi sa knihami, informačnými technológiami a marketingom.

Študenti študijného odboru Informačné systémy a služby SOŠMIŠ spolu s pedagógmi sa pravidelne  zúčastňujú na tomto podujatí, ktoré sa  konalo 10. októbra v priestoroch bratislavského V-klubu. Nieslo sa v znamení hesla Nebuď na vážkach. Človek sa stretáva denne s obrovským množstvom informácií, ale niekedy stačí pridať jednu lož a ramená váh sa prevážia na nesprávnu stranu. Preto je potrebné pravdivosť informácií na internete si dôsledne overovať. Účastníci si vypočuli zaujímavé prednášky odborníkov v dvoch blokoch a mohli si vybrať z niekoľkých zaujímavých workshopov.

Pavlína Lešková, 4.A