Oznam žiakom, zákonným zástupcom a sprevádzajúcim osobám

Aktuality on 30 Aug , 2020
 • Prevádzka školy od 2. 9. 2020 (pdf súbor)
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. Vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • Každý žiak vchádza do budovy školy iba hlavným vchodom cez vrátnicu.
 • Škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy.
 • Každý žiak je povinný priniesť v prvý deň pri príchode do školy vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.   cestne_vyhlasenie_ZZ_ziak
 • Každý žiak bude vo vnútorných priestoroch školy aj počas vyučovania nosiť rúško prvé dva týždne (2. – 14. 9. 2020).
 • Každý žiak bude mať vlastný dezinfekčný prostriedok k použitiu a papierové vreckovky.
 • Žiaci aj učitelia dodržiavajú od seba vzájomný odstup.
 • Pri ceste do školy a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Dodržiavajú zásadu R-O-R (rúško-odstup-ruky).
 • Od 16.9.2020 budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. semafor (zelená, oranžová, červená). semafor pre SŠ

Základné informácie pre SŠ - infografika3 Základné informácie pre SŠ - infografika4 Základné informácie pre SŠ - infografika5