Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

Aktuality on 12 Oct , 2020

Ako sme vás už informovali od 12. 10. 2020 žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Podrobnosti k dištančnému vzdelávaniu nájdete v danom usmernení – distančné vzdelávanie – usmernenie

Vzdelávanie dištančnou formou začne od stredy 14. 10. 2020. Presné pokyny od vyučujúcich dostanete v najbližších dňoch.

Úradné hodiny budú každý pracovný deň od 9:00 do 11.00 h (vybavovanie potvrdeni, žiaci si môžu prísť po veci zo skriniek a pod.).

Naďalej Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, emailu a webovej stránky školy.

Jana Mašlejová, riaditeľka školy