“Príbeh jedného domu” v Mestskej knižnici

Aktuality on 4 Oct , 2017

Dňa 3. 10. 2017 sa naši študenti odboru informačné systémy a služby zúčastnili podujatia “Príbeh jedného domu”- zážitkový workshop pre teenegerov a mladých dospelých, ktoré prebiehalo v Mestskej knižnici. Naši druháci a hlavne “prváci” sa takto oboznámili nielen s priestormi knižnice na Kapucínskej, ale i vzájomne sa medzi sebou viac spoznali a zblížili. Z tohto podnetného, zážitkového podujatia si odniesli veľa nových informácií, dojmov a myšlienok, ktoré im samozrejme rozšíria obzor a pomôžu orientovať sa v mnohých súvislostiach i pri ďalšom vzdelávaní.

Ing. Nina Pazderová
vedúca PK OP ISS

Workshop1         Workshop2