Príhovor riaditeľky školy

Aktuality on 2 Sep , 2019

K začiatku nového školského roku sa riaditeľka školy, Mgr. Jana Mašlejová, už tradične prihovorila študentom aj učiteľom.