Prijímacie pohovory na školský rok 2016/2017

Aktuality on 17 Mar , 2016

Podrobnejšie informácie ohľadom prijímacích pohovorov na školský rok 2016/2017 (harmonogram, kritéria na prijatie) nájdete v časti Štúdium/Prijímacie pohovory