Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020

Aktuality on 11 Mar , 2019

V sekcii Štúdium – Prijímacie pohovory sú zverejnené kritériá a harmonogram na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019.

Vedenie školy