Riaditeľské voľno

Aktuality on 26 Oct , 2018

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 29. 10. 2018 (pondelok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy