Rodičovské združenie

Aktuality on 11 Nov , 2019

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. novembra 2019 o 17:00 hod. v kmeňových triedach.

Program:

  1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok
  2. Voľba zástupcu rodičov do Rady školy pri SOŠMIŠ
  3. Rôzne

Stretnutie zástupcov tried v Občianskom združení sa uskutoční o 16:30 hod. v zborovni školy.

Tešíme sa na Vás.

Vedenie školy