Rodičovské združenie

Aktuality on 16 Sep , 2021

Milí rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2021 o 17:00 hod. v kmeňových triedach.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pri vstupe do budovy školy  i počas pobytu v nej musíte dodržiavať nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

Tešíme sa na Vás.
Vedenie školy