Šesť statočných

Aktuality on 22 Jan , 2018

Preži na SOŠMIŠ a prežiješ kdekoľvek

Bratislava, 12. -13. 1. 2018 (aska)

Vyškolení organizátori projektu DofE – Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu pripravili na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií školenie. Týkalo sa dobrodružnej expedície, na ktorej sa zúčastnilo šesť dievčat z našej školy. Úlohou bolo prežiť dva dni a jednu noc v divočine. Súčasťou školenia boli workshopy o zdravotnej príprave, pravidlách projektu a pod.
Ako to celé dopadlo?

„Intrák sa chytal za hlavu“

Cieľom organizátorov bolo podať všetky worshopy a aktivity zábavnou formou, nie zasypať nás informáciami. Medzi študentmi mali najväčší úspech „Stoličky“. Aktivita bola zameraná na komunikáciu v tíme. Hlavnou úlohou bolo dostať sa podľa indícií na určené miesto. Jediný háčik bol v tom, že sme celý čas niesli so sebou stoličku, na ktorej sme mali napísaný balíček prvej pomoci. Na každom mieste sme museli využiť nejakú vec z balíčku a zachrániť sa.  Vysvietená celá škola, šesť dievčat pobehujúcich po chodbách so stoličkami v ruke a krik. Ak náhodou na internáte oproti našej škole boli nejakí ľudia, iste sa zabávali.
To však nie je zďaleka všetko. Bol už večer, keď zrazu začal zvoniť alarm. Všetci sme vybehli z triedy a počúvali, odkiaľ sa ten zvuk nesie. Ozýval sa alarm školského bufetu, nik tam však nebol. Opakovalo sa to ešte trikrát, na internáte mali určite dojem, že sa snažíme vkradnúť do bufetu.

Postav dom, zasaď strom, rozlož stan!

Jednou z veľmi podstatných aktivít bolo stavanie stanu. Predstavujete si to jednoducho?

 DOfE1
foto: Zoja Gajdošová

„Stavanie stanu prebiehalo ako epizóda z rozprávky Pat a Mat. Keďže nikto z nás predtým stan nestaval, chvíľu nám trvalo, kým sme prišli na to, kam čo patrí. Stan bol pre štyroch ľudí. Našťastie, s menšou pomocou „strýčka Google“ sme to dokázali, aj keď to trvalo pol hodinu. Nemyslím si, že som niekedy bola  taká spokojná sama so sebou, ako keď som si sadla dovnútra stanu a vedela, že na mňa nespadne,” hovorí študentka Henrieta Zezulová.

Zoja Gajdošová, Tibor Lachkovič a Matúš Lichvár vyškolili študentky!

Učiteľ Matúš Lichvár sa zúčastnil na školení a za dve hodiny zvládol naučiť žiačky orientovať sa v priestore pomocou mapy, buzoly a kompasu.
Ako hodnotia školenie?
,,Myslím si, že školenie prebiehalo veľmi hladko, pretože skupinka dievčat bola veľmi šikovná a kreatívna. V podstate všetky workshopy, ktoré sme mali pripravené, boli zvládnuté vo veľmi dobrom časovom slede, ktorý sme si určili. Dokonca sme niektoré splnili aj skôr, a tak sme mohli v sobotu skončiť v rozumnom čase. Páčil sa mi každý workshop, ale na druhej strane najviac ma zaujal ten  s odpadom, ale aj zdravotná príprava mala svoje čaro, pretože vidieť vyplašené tváre dievčat bolo nezabudnuteľné,“ hodnotí Zoja Gajdošová.
,,Školenie hodnotím pozitívne. Myslím si, že profesorka ho zorganizovala veľmi dobre. Viedol som konkrétne tri workshopy zamerané na veci, ktoré sú mi blízke, a to je líderstvo, komunikácia, ale aj porozumenie či preprava a presun počas dobrodružnej expedície. Pri kreovaní workshopov som použil základné prvky neformálneho vzdelávania, ako je simulácia, zážitkové vzdelávanie či iné zábavné aktivity. Na školení bolo veľa momentov, ktoré by stáli za zmienku, no najviac mi utkvelo v pamäti asi hranie hry „Activity“ a jačanie účastníčok,“ povedal Tibor Lachkovič.

Prežijeme!

Školenie sme ukončili prípitkom s detským šampanským. Môžeme povedať, že my, žiačky SOŠMIŠ, prežijeme v prírode.

Doefe2
foto: Tibor Lachkovič

Alesia Vargová, 2.A