SOŠMIŠ v Avione

Aktuality on 19 Jan , 2018

Už tradične sme v rámci siedmeho ročníka podujatia Deň župných škôl pripravili so študentmi štvrtých ročníkov MMŠ prezentáciu našej školy. Divákom sme umožnili nahliadnuť do učební a televízneho štúdia, aby sa mohli zoznámiť aspoň s časťou predmetov vo všetkých troch učebných odboroch. Náš programový blok na výbornej úrovni moderovali štvrtáci – Michaela Maselková (4. A) a Dávid Kakaš (4. B). Všetky dokrútky pripravili tiež tohtoroční maturanti a dokázali tak, že sa na hodinách odborných predmetov skutočne niečo naučili… 🙂 Veď posúďte sami.

Z. Cho