Spracovanie prihlášok a výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Aktuality on 20 May , 2020

Milí uchádzači, vážení rodičia!

Momentálne prebieha spracovanie prihlášok. Podľa harmonogramu prijímania na SŠ najneskôr do 29. 5. 2020 riaditeľka  školy rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov  a zašle rozhodnutie o prijatí elektronickou formou.

Sledujte naše stránky, sociálne siete, kde čoskoro zverejníme výsledky v Aktualitách a časti Prijímacie pohovory:

https://sosmis.sk/prijimacie-pohovory/

v Bratislave, 20. 5. 2020

Jana Mašlejová, riaditeľka školy