Súťaž “Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice”

Aktuality on 1 Dec , 2014

Už po druhý krát sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže, ktorú každoročne organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Cieľom projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu. Téma tohto roku bola

“Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia”.

Organizačný tím školy v zložení 3.A – Edita Slobodová, Dominika Reháková, Petra Zsibritová, Ivana Bakardžieva, Petra Šelméciová, Róbert Krajčovič, Martin Krajčovič, 2. A Viktória Pocsaiová, Patrícia Ballová (odbor Informačné systémy a služby), 3. B Filip Duffala, Lucia Strúšková, Petra Reindlová (odbor Masmediálne štúdiá) pripravil a vynikajúco zrealizoval program pre deti materskej školy, vďaka čomu sme získali prvenstvo medzi strednými školami bratislavského kraja, ktoré sa do projektu zapojili.

Zostrih z programu spracoval Filip Duffala (3.B)

Všetkým veľmi pekne ďakujem a gratulujeme k vynikajúcemu výsledku.