Súťaže v anglickom jazyku

Aktuality on 19 Dec , 2014

Ako sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ V tomto duchu sa niesla OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA, uskutočnená 10.12.2014 cez príjemné stredajšie popoludnie. Zúčastnilo sa na nej….. žiakov z prvého, druhého i tretieho ročníka. Tretiaci si overili svoje vedomosti a prváci sa mohli pripraviť na nasledujúce ročníky. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: počúvanie a čítanie s porozumením, gramatika, lexika a komunikácia v anglickom jazyku. Zatiaľ čo písomná časť nám nerobila problém, pri rozprávaní sme sa zapotili… J

Srdečne gratulujeme výhercom:

  1. miesto Erik Merva 3.B
  2. miesto Tomáš Turák 3.A
  3. miesto Braňo Brúder 2.B, Romana Mudrochová 1.A

ANGLIČTINÁR ROKA je súťaž , v ktorej sme si na rozdiel od olympiády mohli vedomosti overiť prostredníctvom počítačových zariadení. Úroveň testu bola náročná, ale ani to neodradilo mladšie ročníky, zúčastnili sa aj prváci a druháci. Tento test bol časovo obmedzený, čo našim nervom príliš nepomohlo, napriek tomu to bola zábava a väčšinu z nás naše výsledky potešili, ba až motivovali. Ďakujeme za túto príležitosť a blahoželáme výhercom:

Braňo Brúder 2.B

Romana Mudrochová 1.A

Peter Gašparík 3.B