Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ – aktualizácia

Aktuality on 9 Nov , 2020

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zverejnené aktuálne usmernenia po druhom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, platné od 8.11. 2020:

https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

podmienky vstupu do školy 8.11.2020

vyhlásenie návštevníka 8.11.2020

vyhlásenie zákonný zástupca 8.11.2020

vyhlásenie zamestnanca 8.11.2020

 

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zverejnené Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, platné od 1.11. 2020:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-1-11-2020/

zamestnanec infografika rodičia infografika dieta infografika

podmienky vstupu do školy 1.11.2020

vyhlásenie návštevníka školy 1.11.2020

vyhlásenie zákonný zástupca 1. 11. 2020

vyhlásenie zamestnanca 1.11.2020