Vyhlasujeme 2. ročník súťaže PREKLAĎATEĽ

Aktuality on 1 Mar , 2017

logo 100
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií vyhlasuje 2. ročník prekladateľskej súťaže PREKLAĎATEĽ, do ktorej sa môžu zapojiť študenti slovenských stredných škôl.

Po úspechu minuloročného kola vás pozývame zapojiť sa do tohto ročníka a ukázať svoje znalosti z anglického aj slovenského jazyka a tiež ukázať svoj zmysel pre jazykovú presnosť a kvalitný preklad.
Prekladať sa budú kratšie žurnalistické texty zo zahraničných časopisov, novín alebo internetových médií.

Bližšie informácie a termíny na odovzdanie ako aj kontaktné údaje nájdete v organizačných pokynoch súťaže.

V prípade záujmu vám prihlášku pošleme obratom. Ozvite sa na emailovú adresu sosmis@centrum.sk

Tešíme sa na vás.