Vyhlasujeme 4. ročník súťaže PREKLAĎATEĽ

Aktuality on 3 Mar , 2019

logo 100

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií vyhlasuje 4. ročník prekladateľskej súťaže PreklaĎATEĽ, do ktorej sa môžu zapojiť študenti slovenských stredných škôl.

Po úspechu minuloročného kola vás pozývame zapojiť sa do tohto ročníka a ukázať svoje znalosti z anglického aj slovenského jazyka a tiež ukázať svoj zmysel pre jazykovú presnosť a kvalitný preklad.
Prekladať sa budú kratšie žurnalistické texty zo zahraničných časopisov, novín alebo internetových médií.

Uzávierka súťaže je 7. apríla 2019.

Bližšie informácie ako aj kontaktné údaje nájdete v organizačných pokynoch k súťaži.

Prihlášku si môžete stiahnuť, vyplniť, naskenovať a poslať spolu s prekladom a originálom na emailovú adresu sosmis@centrum.sk

V odkaze nájdete reportáž z minulého ročníka.

Tešíme sa na vás.