Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 v 2. kole

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – 

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. júna 2022 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Potvrdenie-o-nastúpení-žiaka-na-školu

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy