Začiatok školského roka

Aktuality on 28 Aug , 2018

Milí študenti, školský rok otvoríme v pondelok, 3. septembra 2018 o 8:30 v telocvični, kde sa stretnete so svojimi triednymi učiteľmi a po úvodnom príhovore pani riaditeľky dostanete ďalšie organizačné pokyny k začiatku vyučovania.
Noví prváci nájdu rozpis do tried na vstupných dverách do školy.

 

Tešíme sa na vás.