Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme

Aktuality on 21 Jun , 2019

Bratislava – 21. 6. 2019  Na pôdu SOŠMIS zavítali z iniciatívy Bratislavského dobrovoľníckeho centra rôzne  združenia. Študenti i pedagógovia sa oboznámili s ich činnosťou, prezreli si ponuky a možnosti zapojiť sa do ich činnosti.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje Trh dobrovoľníctva niekoľkokrát do roka. Jeho cieľom je predstaviť ľuďom ich činnosť a organizácie, ktoré  hľadajú nadšencov  pre svoje aktivity. V telocvični školy sa prezentovalo niekoľko organizácií. Napríklad ojedinelý projekt S.A.M.E. WORLD, ktorý sa venuje životnému prostrediu v globálnom vzdelávaní. Pomocou aplikácie KLIMASTER môžu ľudia zistiť, ako vplývajú na zmenu klímy a čo môžu urobiť pre zachovanie Zeme.

 Historik doc. Juraj Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FF UK v Bratislave predstavil vzácny historický album, fotografie a portál www.PamMap.sk, na ktorom môžu záujemcovia nájsť dávne ulice alebo ľudí.

Zažiť dobrodružstvá v prírode v skvelej partii ponúkli zástupcovia Slovenského skautingu. Lákadlá Devínskej Kobyly predstavil Inštitút aplikovanej ekológie  DAPHNE.

Zástupcovia neziskovej organizácie INEX Slovakia informovali o medzinárodných dobrovoľníckych táboroch, o možnostiach spoznať nové kultúry či získať zážitky a skúsenosti.

Všetkým dobrovoľníckym aktivistom želáme veľa úspechov, nových nadšencov a  zaujímavých podujatí.

Anna Böhmerová, SOŠMIŠ

Trh dobro (1) Trh dobro (2) Trh dobro (3) Trh dobro (4) Trh dobro (5) Trh dobro (6) Trh dobro (7)