1. kolo prijímacích pohovorov

Aktuality on 11 May , 2015

1. kolo prijímacích pohovorov

V školskom roku 2015/2016 plánujeme otvoriť 3 triedy:

  • 1 trieda – odbor 7237 M informačné systémy a služby – s počtom 31 žiakov
  • 1 trieda – odbor 7218 M masmediálne štúdiá – s počtom 31 žiakov
  • 1 trieda – odbor 7232 M marketingová komunikácia – s počtom 31 žiakov

1. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v dňoch:

1. termín – 11. 5. 2015

2. termín – 14. 5. 2015

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Štúdium – Prijímacie pohovory.