Aktuálna informácia od 10. 5. 2021

Aktuality on 5 May , 2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

posielame link na a aktuálnu mapu okresov platnú pre týždeň od 10. 5. 2021:

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Na základe uvedeného Bratislava prechádza do 1. stupňa varovania (ružový okres) a teda od pondelka 10. 5. 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov našej školy.

V prvý deň pri nástupe do školy je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – žiak a zákonný zástupca (príloha č. 8) – príloha č.8 – Žiak a ZZ – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka , v prípade plnoletého žiaka – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka -plnoletý žiak (príloha č.10) Príloha č.10 – Plnoletý žiak – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

infografika RO 3.5.2021

Bližšie informácie vám zašleme cez Edupage.

TEŠÍME SA NA VÁS.

Vedenie školy