Beseda o kultúre jazyka

Aktuality on 15 Mar , 2016

Počas písomných maturít sa žiaci tretieho ročníka masmediálnych štúdii zúčastnili na besede s významnou slovenskou jazykovedkyňou Dr. Sibylou Mislovičovou. Zatiaľ čo štvrtáci zo slovenského jazyka písali, tretiaci sa o ňom rozprávali.
Nášmu materinskému jazyku sa profesionálne venuje neuveriteľných 25 rokov ako odborníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.
Nám študentom porozprávala o dôležitosti používania spisovného jazyka v dnešnej dobe, upozornila ich na najväčšie chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú, taktiež nás upozornila ako vyhľadávať v slovníkoch Slovenského pravopisu. “V súčasnosti sa média prispôsobujú svojim prejavom verejnosti. V spravodajstve by mal byť jazykový štýl neutrálny. Nemali by sa používať expresívne a slangové slová.” radí pani Dr. Mislovičová.
Študenti strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdii mali možnosť položiť pani Mislovičovej aj pár otázok. Tie sa väčšinou týkali správnej výslovnosti či gramatiky. Dozvedeli sme sa množstvo informácii o prebraných slovách z iných jazykov, ale aj to, že slovenčina predsa len nie je najťažší jazyk na svete, takže sa nemáme na čo sťažovať.
Beseda sa konala pod patronátom profesorky Viery Lehoczkej, odborníčky na kultúru jazykového prejavu, ktorého výučbe sa aj venuje. Podľa jej názoru: “jazykový prejav a jeho tréning je veľmi dôležitý pre všetkých budúcich profesijne orientovaných absolventov, ktorí sa chystajú pracovať v médiách”.
Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu a v triede sa neraz ozýval smiech. Veríme, že študenti odišli domov „nasiaknutí“ zaujímavými poznatkami, ktoré si uchovajú na dlhé roky a ďakujeme obom dámam a vedeniu školy, že nám umožnili zúčastniť sa tejto príjemnej besedy.

Lucia Michálková III.B