Deň Milana Rastislava Štefánika

Aktuality on 26 Oct , 2017
Medzinárodný deň školských knižníc sa tento rok konal tradične v pondelok 23. 10. 2017. Hlavnou jeho myšlienkou bolo spomenúť si a nezabúdať na určité dôležité udalosti, ktoré sa udiali v našej histórii a pripomenúť si významné osobnosti, ktoré v nich zohrali dôležitú úlohu. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bol „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. V rámci tohto projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola, sme si dovolili pozvať pani Annu Bergerovú, jednu zo žijúcich účastníčok protifašistického odboja, ktorá nám tohto významného človeka pripomenula a ešte viac zviditeľnila a pána Ľubomíra Morbachera z občianskeho združenia “Living Memory”, ktorý zas mladším študentom priblížil, kým M. R. Štefánik bol, a čo dokázal. Mnohí z našich študentov veľmi pozitívne hodnotili tento deň a zdôraznili potrebu mať viac takých akcií a hlavne nezabúdať na našu históriu.
A.Berg.1 A.Berg.2 Berg.5 Berg4 Berger.3                                                                            marbacher