Deň župných škôl 2016

Aktuality on 22 Jan , 2016

Aj v tomto roku sme využili príležitosť a predstavili našu školu na tradičnom podujatí Deň župných škôl. Dôraz sme pritom kládli najmä na aktuálne informácie o dianí v škole a priblíženie možností uplatnenia sa našich absolventov. V naživo pripravenom televíznom magazíne sme v rozhovoroch s minuloročnými maturantmi odboru Masmediálne štúdiá zamerali pozornosť najmä na to, ako ich štúdium na našej škole pripravilo na vysokú školu. Je pritom pozoruhodné, že spomedzi prvých absolventov tohoto odboru až polovica pokračuje v štúdiu na VŠ – z toho veľká časť na mediálne zameraných odboroch. Návštevníkom podujatia sa prihovorila aj nová riaditeľka, Mgr. Jana Mašlejová a v závere magazínu sme divákom priblížili tvorbu filmového krúžku pod vedením Mgr. Petra Guldana.