Divadelné predstavenie ” PETER BLACK 2″ a new beginning

Aktuality on 10 Nov , 2014

Dňa 04. 11. 2014 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia “PETER BLACK 2” v Dome Kultúry Ružinov.
Herci veľmi pekne a pútavo spracovali tému, ktorá sa nás všetkých bezprostredne týka: hľadanie správneho zamestnania.
Divadelné predstavenie odohrané na veľmi vysokej profesionálnej úrovni, dialógy v zrozumiteľnej angličtine a vtipnosť scénok zaujali všetkých zúčastnených.

Za kabinet anglického jazyka  Mgr. Jana Salátová