Druhý ročník projektu MEET&SPEAK

Aktuality on 27 Jan , 2017

V piatok 27. januára sa na našej škole konal druhý ročník medzikultúrneho jazykového projektu s názvom MEET & SPEAK. Akciu zorganizoval náš učiteľ Peter Guldan a jej účelom bolo na niekoľko hodín spojiť študentov SOŠMIŠ a študentov Útvaru pre odbornú a jazykovú prípravu cudzincov Univerzity Komenského.
Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 13 cudzincov a boli medzi nimi rodáci z Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Gruzínska, Moldavska, Grécka a Sýrie. Stretli sa s nimi študenti 1. – 3. ročníkov našej školy rozdelení do menších skupín. Celá akcia prebiehala v niekoľkých učebniach od deviatej až do jednej popoludní. Skupinky, do ktorých boli účastníci rozdelení, mali možnosť komunikovať o svojich životoch a kultúre danej krajiny v angličtine. Sám tvorca projektu povedal, že je s uplynulým dňom spokojný, i keď bol stresujúci. “Som rád, že som mohol tento “zážitok“ študentom sprostredkovať,” dodal Guldan. Dúfame teda, že to nebol posledný ročník a možno aj skôr ako o rok sa stretneme pri niečom podobnom. Nechajme sa prekvapiť.
(Adam Zacharda)