EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

Aktuality on 5 Nov , 2014
Aj v roku 2015 máte možnosť prihlásiť sa do SÚŤAŽE O EURÓPSKU CENU KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ! Ak máte od 16 DO 30 ROKOV a vytvorili ste alebo máte v hlave zaujmavý PROJEKT, ktorý podporuje vzájomné porozumenie, posilňuje rozvoj spoločného povedomia o európskej identite či ponúka praktické príklady spolužitia Európanov ako jednotného spoločenstva – tak neváhajte! Prihláste sa do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. Projekt môže predložiť jednotlivec alebo organizáciaDO 2. FEBRUÁRA 2015!

Víťazný projekt získa 5 000 EUR, druhý 3 000 EUR a tretí 2 000 EUR. Autori projektov budú navyše na jeseň pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu. Okrem toho budú zástupcovia víťazných projektov z národných kôl pozvaní na ceremoniál Medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

Cieľom je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej intergrácie.

Cenu každoročne udeľuje Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen. Cenu slávnostne odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu http://www.europskyparlament.sk/sk/eu_pre_mladych/sutaz_eu_karlovu_mladeze.html
a na internetovej stránke
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/sk/introduction.html