KARANTÉNNE OPATRENIA

Aktuality on 8 Mar , 2020

Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 07. 03. 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ Bratislava) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje plniť karanténne opatrenia u všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave.

RÚVZ Bratislava v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u priateľa študentky navštevujúcej toto zariadenie a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19  nariaďuje:

prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 09. 03. 2020 – 15. 03. 2020

Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenie:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu
  2. zostať v domácej izolácii
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí, alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
  4. zdržať sa cestovania
  5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
  6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy