KONZULTAČNÉ HODINY POČAS PRAXE

Aktuality on 8 Jan , 2015

Milí študenti,

konzultačné hodiny interných učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe:

Mgr. Borková                     streda 8:50 – 9:35

Mgr. Daniláková               utorok 9:40 – 10:40

Ing. Hudáková                   štvrtok 8:00 – 8:45

Ing. Pazderová                   streda 8:50 – 9:35

Mgr. Prágerová, PhD.     utorok 10:30 – 11:30, 12:30 – 13:10

Mgr. Rusňáková                streda 9:45 – 11:30

konzultačné hodiny externých učiteľov pre štvrté ročníky počas praxe:

PhDr. Ján Füle
pondelok – 12:30 – 13:10 hod. – odborná učebňa 2 (videoučebňa)
email: fule@akademiamedii.sk

PhDr. Zenko Cho
streda – 13:00 – 15:00 hod. – Akadémia médií, Jašíkova 2, Bratislava (budova Kerametalu, Ružinov)
email: cho@akademiamedii.sk

PhDr. Viera Lehoczká , PhD.
streda – 14:30 – 15:00 hod. – odborná učebňa 1
email: viera.lehoczka@gmail.com

U externých učiteľoch si termín konzultácie dohodnite vopred mailom. Poprípade si môžete po konzultácii dohodnúť aj iné termíny.