Kritériá na prijímacie konanie pre šk. rok 2021/22

Aktuality on 26 Feb , 2021

V súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – rozhodnutie ministra 26.1.2021  zverejňujeme podmienky prijatia na štúdium na našej škole.

Kritéria na prijatie pre školský rok 2021/2022: kritériá PP 2021-22 final