Little Stand Up For Equality

Aktuality on 16 Jan , 2017

Rasová neznášanlivosť, slovenská jurisdikcia, migrácia, rovnosť medzi ľuďmi. Aj tieto problémy dnešnej doby sa rozoberali na projekte Little Stand Up For Equality.

Žiacka školská rada nám spestrila obyčajný deň školy a v spolupráci so Študentskou úniou Slovenska zorganizovala pre SOŠMIŠ-károv projekt zameraný na ľudské práva.

Viac sa dozviete v reportáži 🙂