Marketingová komunikácia – nový odbor

Aktuality on 25 Mar , 2015

Od školského roka 2015/2016 otvárame experimentálny študijný odbor MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA – 1 triedu s počtom 31 žiakov.
Kód experimentálneho študijného programu je 7232 M .