Maturitné skúšky – aktuálne informácie

Aktuality on 23 Apr , 2020

Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa maturitných skúšok a ďalších foriem ukončovania štúdia na stredných školách v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedených stránkach:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Na základe tohto usmernenia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy