Meniace sa tváre rovnakého režimu?

Aktuality on 18 Apr , 2018

BRATISLAVA 18.4.2018

BRATISLAVA – Od „nežnej“ revolúcie v novembri 1989 ubehlo už takmer 30 rokov. Za ten čas  sme aj v našej krajine dokázali vybudovať demokratický systém a spravodlivý právny štát. Alebo nie? Je to všetko, o čom denno-denne počúvame z televízie a rádia skôr presným opakom týchto pojmov?

Odpoveď aj na túto otázku prišiel objasniť v stredu 18. apríla 2018 študentom Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií  Mgr. Martin Slávik z občianskeho združenia Living Memory. Prednáška, ktorej témou boli politické „elity“ čias nedávno minulých, ozrejmila študentom viacerých ročníkov známe, aj menej známe skutočnosti, týkajúce sa nielen spomínaných politických predstaviteľov, ale aj dobových udalostí a faktov.

IMG_0297IMG_0299 IMG_0300 IMG_0301

Obdobie socializmu vo svojej prednáške historik Slávik súčasne porovnával s dnešnými politicko-spoločenskými pomermi a  poukazoval na to, ako sa bývalé „kádre“ infiltrovali aj do dnešnej demokraticky sa tváriacej politiky či súdnictva na Slovensku.

Keďže prednáška mala pomerne otvorený charakter, do diskusie počas jej priebehu sa aktívne zapájali viacerí  študenti. Tí týmto spôsobom zároveň reflektovali svoj pohľad na udalosti dnešných dní, na veci, ktoré sa im nepáčia, a na to, čo by možno chceli zmeniť.

IMG_0294IMG_0295 IMG_0296 IMG_0298

OZ Living Memory

Občianske združenie Living Memory vzniklo ako reakcia ľudí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú fungovaním totalitných režimov a ktorí sú presvedčení, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, aj keď sa to tak mnohým môže zdať. Ľudská dôstojnosť, sloboda a právny štát sú pre nás mimoriadne dôležité. Sme presvedčení o tom, že po prechode z totalitného režimu na demokratický nestačí len vybudovať formálne inštitúcie právneho a demokratického štátu. Potrebná je aj zmena myslenia a konania ľudí v politických a ďalších spoločenských inštitúciách na základe nového hodnotového systému, ktorý stojí na diskontinuite s totalitným komunistickým režimom. Vyrovnávanie sa s totalitami na Slovensku je podľa nás oneskorené, pomalé a nedôsledné, so snahou budovať za minulosťou hrubú čiaru v personálnej, inštitucionálnej a následne i hodnotovej rovine, čo dlhodobo deformuje spoločenské svedomie a zodpovednosť za správu vecí verejných a následne aj inštitúcie demokratického a právneho štátu (prevzaté zo stránky OZ Living Memory).

Autor: Daniel Ivančák

Foto: Karin Tóthová