Náš študent postupuje do celoslovenského finále!

Aktuality on 30 May , 2021

Po víťazstve v krajskom kole súťaže Jazykový kvet postupuje študent 2. A Alexander Hywel do celoslovenského kola. Pod vedením PaedDr. Miroslavy Ďurkovičovej si do súťaže pripravil prednes prózy – úryvok z novely S. E. Hintona “The Outsiders”. Držíme Alexovi palce – výsledky budeme vedieť už o dva týždne!

Pridávame ešte pár riadkov:

Hello everyone, I appreciate you for checking out my recitment of The Outsiders. It was written by my favourite author S.E. Hinton and its also one of my all time favourite books. So wish me luck, thank you for the support. Alex.