Návrat žiakov do škôl 2021

Aktuality on 7 Jan , 2021

Minister školstva na tlačovej konferencii dňa 4. 1. 2021 predstavil plán návratu detí a žiakov do škôl. Na základe tohto plánu a v súvislosti s aktuálnou situáciou sa škola od 11.1.2021 neotvára a ostávame naďalej na dištančnom vzdelávaní.

Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára 2021 na 22. – 24. januára 2021. Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

O ďalšom postupe vás budeme informovať priebežne cez Edupage, ako budú prichádzať informácie.

Návrat žiakov do škôl 2021- infografika

Vedenie školy