Nezabudnuteľné memento

Aktuality on 5 May , 2017

V súvislosti s blížiacim sa výročím skončenia 2. svetovej vojny v piatok 5. mája  počas druhej a tretej vyučovacej hodiny sa do našej školy vrátil člen OZ Living Memory  historik  Ľubomír Morbacher, aby nám prednášal o vzostupe nacizmu v minulom storočí ale aj o problémoch, ktoré na Slovensku i vo svete predstavuje dnes.

 Akcia sa začala diskusiou o neonacizme  na Slovensku. Ako príklad uviedol  status nemenovaného politika , ktorý oslavoval narodeniny Adolfa Hitlera a vyjadroval sa k nemu ako k úctyhodnému mužovi s myšlienkami a srdcom na správnom mieste. Preberali sa témy vystúpenia Slovenska z Európskej únie alebo odchod z NATO. Medzi študentmi sa objavili  vyjadrenia súhlasu i odporu, rozoberali  možnosť návratu totality a čo by to prinieslo a zobralo nám  ako občanom Slovenskej republiky.

Pokračovali sme  hlavnou témou prednášky, a tou bol Adolf Hitler. Dozvedeli sme sa, ako sa formovala jeho ideológia nemeckého impéria, za ktorého najväčšieho nepriateľa pokladal židov.  Historik Morbacher nám súčasne vysvetlil, akým spôsobom dokázal Hitler prísť k moci. Nacvičoval si svoje prejavy niekoľko hodín denne, využíval strach z komunizmu, podnecoval nenávisť voči židovskej rase, rôznymi spôsobmi sa zbavoval opozície. Čítali sme si úryvok z Hilterovej knihy Mein Kampf (Môj boj), ktorú napísal  počas ročného pobytu vo väzení.  Dozvedeli sme sa, čo bola krištáľová noc a noc dlhých nožov. Osobitnú pozornosť sme venovali koncentračným  táborom a iným aspektom, ktoré viedli k začiatku 2 svetovej vojny.

Počas 6 rokov ukrutných bojov na území Európy, Afriky, Ázie a medzinárodných  vôd  zahynulo podľa približných odhadov v 2. svetovej vojne 25 456 700 vojakov, 42 326 700 civilistov a 5 754 000 obetí holokaustu.

Tieto hrozivé čísla iste nepotrebujú ďalší komentár.

18308875_1467709996636616_22037598_n 18336713_1467710023303280_393471935_n

 18336620_1467709679969981_126547497_n 18309003_1467710196636596_102374066_n

Henrieta Zezulová, 1. B

Foto: Michaela Suchá 1. B