Nová počítačová učebňa VT-6

Aktuality on 17 Sep , 2018

K začiatku nového školského roka sa nám podarilo dokončiť úplnú rekonštrukciu dovtedy nepoužívanej miestnosti a vybudovať zatiaľ našu najmodernejšiu učebňu výpočtovej techniky. Na 16 študentských pracoviskách a učiteľskom počítači budú tak môcť naši žiaci pracovať s profesionálnym grafickým programom Adobe Photoshop, od druhého polroku aj Adobe Illustrator. Spolu s už existujúcou učebňou VT-5, kde máme nainštalovaný software na strih videosúborov a program Adobe InDesign, sa nám tak podarilo vytvoriť pre našich študentov plne profesionálne podmienky.

Pôvodný stav miestnosti:

VT 6 povodny stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebňa po rekonštrukcii:

VT 6 realizacia