Olympijský týždeň

Aktuality on 14 Jun , 2017

Od 26. do 29. júna pripravili učitelia telesnej výchovy celý rad zaujímavých športových súťaží s tradičným názvom Olympijský týždeň. Prinášame vám prehľad termínov:

26. 6. – pondelok

Vybíjaná dievčatá – 9:00 – telocvičňa

Futbal chlapci – 9:00 – futbalové ihrisko

 

27. 6. – utorok

Florbal mix družstiev pre 1., 2. a 3. ročníky – 9:00 – telocvičňa

 

28. 6. – streda

Raketlon – turnaj v bedmintone, turnaj v stolnom tenise – 9:00 – malá chodba, telocvičňa

 

29. 6. – piatok

Netradičné disciplíny – 9:00 – futbalové ihrisko

1. Hod na cieľ plnou loptou (body)

2. Beh so švihadlom (čas)

3. Trojskok z miesta (cm)

4. Freesbee (čas)

5. Štafetový beh 10 x 15 x 20 x 25m (čas)

 

V prípade nepriaznivého počasia sa súťaže uskutočnia v telocvični.