Opravný termín EČ a PFIČ MS 2015

Aktuality on 13 Jul , 2015

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle & 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) určuje termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v roku 2015 pre Bratislavský kraj nasledovne:

4. 9. 2015 (piatok) – z AJ B1 – na Spojenej škole, Tokajícka 24, Bratislava